Nime Hans nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Hans statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hans 684 mehel. Hans on populaarsuselt 228. mehenimi.

Vanim Hans on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hans on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Hans vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,99.

Kõige rohkem on eesnimega Hans sündinuid septembris, kokku 83.

Kõige populaarsem on eesnimi Hans Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,96.