Nime Hans nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Hans statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hans 685 mehel. Hans on populaarsuselt 229. mehenimi.

Vanim Hans on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hans on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Hans vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,90.

Kõige rohkem on eesnimega Hans sündinuid septembris, kokku 81.

Kõige populaarsem on eesnimi Hans Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,35.