Nime Harald nimepäev on 1. aprill.

Eesnime Harald statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Harald 279 mehel. Harald on populaarsuselt 402. mehenimi.

Vanim Harald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Harald on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Harald vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,72.

Kõige rohkem on eesnimega Harald sündinuid mais, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Harald Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,32.