Nime Harald nimepäev on 1. aprill.

Eesnime Harald statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Harald 287 mehel. Harald on populaarsuselt 397. mehenimi.

Vanim Harald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Harald on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Harald vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,35.

Kõige rohkem on eesnimega Harald sündinuid mais, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Harald Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,36.