Nime Hardi nimepäev on 20. veebruar.

Eesnime Hardi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hardi 424 mehel. Hardi on populaarsuselt 317. mehenimi.

Vanim Hardi on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Hardi on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Hardi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,49.

Kõige rohkem on eesnimega Hardi sündinuid aprillis, kokku 45.

Kõige populaarsem on eesnimi Hardi Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,38.