Nime Hardo nimepäev on 20. veebruar.

Eesnime Hardo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hardo 94 mehel. Hardo on populaarsuselt 703. mehenimi.

Vanim Hardo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Hardo on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Hardo vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,84.

Kõige rohkem on eesnimega Hardo sündinuid augustis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Hardo Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,87.