Nime Harri nimepäev on 1. aprill.

Eesnime Harri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Harri 1025 mehel. Harri on populaarsuselt 161. mehenimi.

Vanim Harri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Harri on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Harri vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,63.

Kõige rohkem on eesnimega Harri sündinuid mais, kokku 100.

Kõige populaarsem on eesnimi Harri Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.