Nime Harri nimepäev on 1. aprill.

Eesnime Harri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Harri 1000 mehel. Harri on populaarsuselt 170. mehenimi.

Vanim Harri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Harri on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Harri vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,08.

Kõige rohkem on eesnimega Harri sündinuid mais, kokku 95.

Kõige populaarsem on eesnimi Harri Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.