Nime Hasso nimepäev on 7. oktoober.

Eesnime Hasso statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hasso 25 mehel. Hasso on populaarsuselt 1363. mehenimi.

Vanim Hasso on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Hasso on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige rohkem on eesnimega Hasso sündinuid septembris, kokku 6.