Nime Hasso nimepäev on 7. oktoober.

Eesnime Hasso statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hasso 25 mehel. Hasso on populaarsuselt 1372. mehenimi.

Vanim Hasso on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Hasso on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige rohkem on eesnimega Hasso sündinuid septembris, kokku 6.