Nime Heda nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Heda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heda 28 naisel. Heda on populaarsuselt 1554. naisenimi.

Vanim Heda on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 30–34.

Heda on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Heda vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,14.

Kõige rohkem on eesnimega Heda sündinuid märtsis, kokku 5.