Nime Heda nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Heda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heda 29 naisel. Heda on populaarsuselt 1523. naisenimi.

Vanim Heda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Heda on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Heda vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,23.

Kõige rohkem on eesnimega Heda sündinuid märtsis, kokku 5.