Nime Hedi nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Hedi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hedi alla viiel mehel ja 244 naisel. Hedi on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 496. naisenimi.

Vanim Hedi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hedi on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Hedi vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,29.

Kõige rohkem on eesnimega Hedi sündinuid aprillis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Hedi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.