Nime Hedi nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Hedi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hedi alla viiel mehel ja 246 naisel. Hedi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 491. naisenimi.

Vanim Hedi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hedi on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Hedi vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,34.

Kõige rohkem on eesnimega Hedi sündinuid aprillis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Hedi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.