Nime Hedvig nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Hedvig statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hedvig alla viiel mehel ja 105 naisel. Hedvig on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 780. naisenimi.

Vanim Hedvig on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hedvig on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Hedvig vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,67.

Kõige rohkem on eesnimega Hedvig sündinuid septembris, kokku 14.