Nime Hedvig nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Hedvig statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hedvig alla viiel mehel ja 104 naisel. Hedvig on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 783. naisenimi.

Vanim Hedvig on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hedvig on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Hedvig vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,32.

Kõige rohkem on eesnimega Hedvig sündinuid septembris, kokku 14.