Nime Heidi nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Heidi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heidi alla viiel mehel ja 884 naisel. Heidi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 214. naisenimi.

Vanim Heidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Heidi on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Heidi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,33.

Kõige rohkem on eesnimega Heidi sündinuid aprillis, kokku 84.

Kõige populaarsem on eesnimi Heidi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,27.