Nime Heido nimepäev on 9. märts.

Eesnime Heido statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heido 64 mehel. Heido on populaarsuselt 849. mehenimi.

Vanim Heido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Heido on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Heido vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,39.

Kõige rohkem on eesnimega Heido sündinuid augustis, kokku 10.