Nime Heido nimepäev on 9. märts.

Eesnime Heido statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heido 66 mehel. Heido on populaarsuselt 828. mehenimi.

Vanim Heido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Heido on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Heido vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Heido sündinuid augustis, kokku 10.