Nime Heigo nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Heigo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heigo 429 mehel. Heigo on populaarsuselt 318. mehenimi.

Vanim Heigo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Heigo on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Heigo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,64.

Kõige rohkem on eesnimega Heigo sündinuid aprillis, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Heigo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,78.