Nime Heiki nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Heiki statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heiki 1412 mehel. Heiki on populaarsuselt 125. mehenimi.

Vanim Heiki on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Heiki on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Heiki vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,38.

Kõige rohkem on eesnimega Heiki sündinuid märtsis, kokku 140.

Kõige populaarsem on eesnimi Heiki Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,53.