Nime Heiko nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Heiko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heiko 281 mehel. Heiko on populaarsuselt 401. mehenimi.

Vanim Heiko on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Heiko on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Heiko vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,47.

Kõige rohkem on eesnimega Heiko sündinuid jaanuaris, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Heiko Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,33.