Nime Heili nimepäev on 27. oktoober.

Eesnime Heili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heili 561 naisel. Heili on populaarsuselt 303. naisenimi.

Vanim Heili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Heili on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Heili vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,51.

Kõige rohkem on eesnimega Heili sündinuid mais, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Heili Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,71.