Nime Heinar nimepäev on 17. november.

Eesnime Heinar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heinar 290 mehel. Heinar on populaarsuselt 394. mehenimi.

Vanim Heinar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Heinar on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Heinar vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,28.

Kõige rohkem on eesnimega Heinar sündinuid mais, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Heinar Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,32.