Nime Heinar nimepäev on 17. november.

Eesnime Heinar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heinar 304 mehel. Heinar on populaarsuselt 377. mehenimi.

Vanim Heinar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Heinar on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Heinar vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,96.

Kõige rohkem on eesnimega Heinar sündinuid augustis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Heinar Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,28.