Nime Heino nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Heino statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heino 1443 mehel. Heino on populaarsuselt 121. mehenimi.

Vanim Heino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Heino on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Heino vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 57,08.

Kõige rohkem on eesnimega Heino sündinuid märtsis, kokku 135.

Kõige populaarsem on eesnimi Heino Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,53.