Nime Heino nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Heino statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heino 1347 mehel. Heino on populaarsuselt 132. mehenimi.

Vanim Heino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Heino on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Heino vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 53,01.

Kõige rohkem on eesnimega Heino sündinuid mais, kokku 130.

Kõige populaarsem on eesnimi Heino Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,57.