Nime Heivi nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Heivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heivi 81 naisel. Heivi on populaarsuselt 913. naisenimi.

Vanim Heivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Heivi on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Heivi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,62.

Kõige rohkem on eesnimega Heivi sündinuid märtsis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Heivi Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,18.