Nime Heivi nimepäev on 15. oktoober.

Eesnime Heivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heivi 82 naisel. Heivi on populaarsuselt 897. naisenimi.

Vanim Heivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Heivi on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Heivi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,64.

Kõige rohkem on eesnimega Heivi sündinuid märtsis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Heivi Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,46.