Nime Heivo nimepäev on 9. märts.

Eesnime Heivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heivo 27 mehel. Heivo on populaarsuselt 1309. mehenimi.

Vanim Heivo on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Heivo on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Heivo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,55.

Kõige rohkem on eesnimega Heivo sündinuid jaanuaris, kokku 6.