Nime Heivo nimepäev on 9. märts.

Eesnime Heivo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heivo 27 mehel. Heivo on populaarsuselt 1292. mehenimi.

Vanim Heivo on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Heivo on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Heivo vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,74.

Kõige rohkem on eesnimega Heivo sündinuid jaanuaris, kokku 6.