Nime Hela nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Hela statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hela 21 naisel. Hela on populaarsuselt 1836. naisenimi.

Vanim Hela on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Hela on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige rohkem on eesnimega Hela sündinuid mais, kokku 5.