Nime Hela nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Hela statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hela 20 naisel. Hela on populaarsuselt 1873. naisenimi.

Vanim Hela on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 10–14.

Hela on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige rohkem on eesnimega Hela sündinuid mais, kokku 5.