Nime Helar nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Helar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helar 86 mehel. Helar on populaarsuselt 739. mehenimi.

Vanim Helar on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 10–14.

Helar on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Helar vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,77.

Kõige rohkem on eesnimega Helar sündinuid veebruaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Helar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,15.