Nime Helar nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Helar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helar 84 mehel. Helar on populaarsuselt 744. mehenimi.

Vanim Helar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 10–14.

Helar on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Helar vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,02.

Kõige rohkem on eesnimega Helar sündinuid veebruaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Helar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,81.