Nime Helari nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Helari statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helari 88 mehel. Helari on populaarsuselt 727. mehenimi.

Vanim Helari on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Helari on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Helari vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,64.

Kõige rohkem on eesnimega Helari sündinuid veebruaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Helari Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,46.