Nime Helari nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Helari statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helari 87 mehel. Helari on populaarsuselt 739. mehenimi.

Vanim Helari on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Helari on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Helari vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,47.

Kõige rohkem on eesnimega Helari sündinuid veebruaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Helari Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,48.