Nime Helbe nimepäev on 27. veebruar.

Eesnime Helbe statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helbe 189 naisel. Helbe on populaarsuselt 571. naisenimi.

Vanim Helbe on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Helbe on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Helbe vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,67.

Kõige rohkem on eesnimega Helbe sündinuid märtsis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Helbe Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,07.