Nime Helbe nimepäev on 27. veebruar.

Eesnime Helbe statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helbe 190 naisel. Helbe on populaarsuselt 568. naisenimi.

Vanim Helbe on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Helbe on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Helbe vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,56.

Kõige rohkem on eesnimega Helbe sündinuid märtsis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Helbe Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,99.