Nime Helda nimepäev on 10. märts.

Eesnime Helda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helda 43 naisel. Helda on populaarsuselt 1262. naisenimi.

Vanim Helda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Helda on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Helda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,49.

Kõige rohkem on eesnimega Helda sündinuid jaanuaris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Helda Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,20.