Nime Helda nimepäev on 10. märts.

Eesnime Helda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helda 46 naisel. Helda on populaarsuselt 1210. naisenimi.

Vanim Helda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Helda on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 82).

Kõige populaarsem on eesnimi Helda vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,39.

Kõige rohkem on eesnimega Helda sündinuid märtsis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Helda Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,36.