Nime Heldi nimepäev on 10. märts.

Eesnime Heldi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heldi 226 naisel. Heldi on populaarsuselt 513. naisenimi.

Vanim Heldi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Heldi on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Heldi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,69.

Kõige rohkem on eesnimega Heldi sündinuid mais, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Heldi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,30.