Nime Heldi nimepäev on 10. märts.

Eesnime Heldi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heldi 219 naisel. Heldi on populaarsuselt 525. naisenimi.

Vanim Heldi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Heldi on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Heldi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,09.

Kõige rohkem on eesnimega Heldi sündinuid mais, kokku 23.