Nime Heldur nimepäev on 11. oktoober.

Eesnime Heldur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heldur 433 mehel. Heldur on populaarsuselt 315. mehenimi.

Vanim Heldur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Heldur on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Heldur vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,88.

Kõige rohkem on eesnimega Heldur sündinuid mais, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Heldur Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.