Nime Hele nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Hele statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hele 513 naisel. Hele on populaarsuselt 323. naisenimi.

Vanim Hele on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hele on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Hele vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,32.

Kõige rohkem on eesnimega Hele sündinuid aprillis, kokku 51.

Kõige populaarsem on eesnimi Hele Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,69.