Nime Hele nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Hele statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hele 507 naisel. Hele on populaarsuselt 322. naisenimi.

Vanim Hele on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hele on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Hele vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,14.

Kõige rohkem on eesnimega Hele sündinuid juunis, kokku 51.

Kõige populaarsem on eesnimi Hele Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,90.