Nime Heleene nimepäev on 18. august.

Eesnime Heleene statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heleene 84 naisel. Heleene on populaarsuselt 885. naisenimi.

Vanim Heleene on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Heleene on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Heleene vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,20.

Kõige rohkem on eesnimega Heleene sündinuid juunis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Heleene Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,35.