Nime Heleene nimepäev on 18. august.

Eesnime Heleene statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heleene 83 naisel. Heleene on populaarsuselt 888. naisenimi.

Vanim Heleene on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Heleene on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Heleene vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,30.

Kõige rohkem on eesnimega Heleene sündinuid juunis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Heleene Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,35.