Nime Helen nimepäev on 18. august.

Eesnime Helen statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helen 2477 naisel. Helen on populaarsuselt 59. naisenimi.

Vanim Helen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helen on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Helen vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,70.

Kõige rohkem on eesnimega Helen sündinuid märtsis, kokku 227.

Kõige populaarsem on eesnimi Helen Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,60.