Nime Helen nimepäev on 18. august.

Eesnime Helen statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helen 2481 naisel. Helen on populaarsuselt 60. naisenimi.

Vanim Helen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helen on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Helen vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,10.

Kõige rohkem on eesnimega Helen sündinuid aprillis, kokku 228.

Kõige populaarsem on eesnimi Helen Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,47.