Nime Helena nimepäev on 18. august.

Eesnime Helena statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helena 1661 naisel. Helena on populaarsuselt 102. naisenimi.

Vanim Helena on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helena on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Helena vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,24.

Kõige rohkem on eesnimega Helena sündinuid märtsis, kokku 157.

Kõige populaarsem on eesnimi Helena Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,78.