Nime Helena nimepäev on 18. august.

Eesnime Helena statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helena 1658 naisel. Helena on populaarsuselt 105. naisenimi.

Vanim Helena on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helena on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Helena vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,97.

Kõige rohkem on eesnimega Helena sündinuid mais, kokku 159.

Kõige populaarsem on eesnimi Helena Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,30.