Nime Helene nimepäev on 18. august.

Eesnime Helene statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helene 241 naisel. Helene on populaarsuselt 497. naisenimi.

Vanim Helene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helene on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Helene vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,65.

Kõige rohkem on eesnimega Helene sündinuid septembris, kokku 29.