Nime Helga nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helga statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helga 364 naisel. Helga on populaarsuselt 395. naisenimi.

Vanim Helga on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helga on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 82).

Kõige populaarsem on eesnimi Helga vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,50.

Kõige rohkem on eesnimega Helga sündinuid juulis, kokku 40.

Kõige populaarsem on eesnimi Helga Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,78.