Nime Helge nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helge statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helge alla viiel mehel ja 118 naisel. Helge on populaarsuselt 5308. mehenimi ja 735. naisenimi.

Vanim Helge on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helge on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Helge vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,59.

Kõige rohkem on eesnimega Helge sündinuid augustis, kokku 14.