Nime Helger nimepäev on 2. august.

Eesnime Helger statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helger 47 mehel. Helger on populaarsuselt 992. mehenimi.

Vanim Helger on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Helger on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Helger vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,01.

Kõige rohkem on eesnimega Helger sündinuid augustis, kokku 6.