Nime Helgi nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helgi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helgi alla viiel mehel ja 1553 naisel. Helgi on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 116. naisenimi.

Vanim Helgi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helgi on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Helgi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 85,01.

Kõige rohkem on eesnimega Helgi sündinuid märtsis, kokku 163.

Kõige populaarsem on eesnimi Helgi Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,54.