Nime Heli nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Heli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heli 2246 naisel. Heli on populaarsuselt 69. naisenimi.

Vanim Heli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Heli on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Heli vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 55,05.

Kõige rohkem on eesnimega Heli sündinuid märtsis, kokku 231.

Kõige populaarsem on eesnimi Heli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,81.