Nime Heli nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Heli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heli 2226 naisel. Heli on populaarsuselt 68. naisenimi.

Vanim Heli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Heli on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Heli vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 52,41.

Kõige rohkem on eesnimega Heli sündinuid märtsis, kokku 228.

Kõige populaarsem on eesnimi Heli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,77.