Nime Helin nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Helin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helin 274 naisel. Helin on populaarsuselt 453. naisenimi.

Vanim Helin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helin on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Helin vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,12.

Kõige rohkem on eesnimega Helin sündinuid jaanuaris, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Helin Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,32.