Nime Helina nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Helina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helina 797 naisel. Helina on populaarsuselt 228. naisenimi.

Vanim Helina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helina on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Helina vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,17.

Kõige rohkem on eesnimega Helina sündinuid märtsis, kokku 74.

Kõige populaarsem on eesnimi Helina Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,71.