Nime Helina nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Helina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helina 798 naisel. Helina on populaarsuselt 228. naisenimi.

Vanim Helina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helina on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Helina vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,12.

Kõige rohkem on eesnimega Helina sündinuid märtsis, kokku 74.

Kõige populaarsem on eesnimi Helina Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,31.