Nime Helis nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Helis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helis alla viiel mehel ja 209 naisel. Helis on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 541. naisenimi.

Vanim Helis on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Helis on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Helis vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,54.

Kõige rohkem on eesnimega Helis sündinuid juunis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Helis Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,08.