Nime Helja nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helja 142 naisel. Helja on populaarsuselt 674. naisenimi.

Vanim Helja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Helja on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Helja vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,26.

Kõige rohkem on eesnimega Helja sündinuid jaanuaris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Helja Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,46.