Nime Helje nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helje 354 naisel. Helje on populaarsuselt 404. naisenimi.

Vanim Helje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Helje on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Helje vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,87.

Kõige rohkem on eesnimega Helje sündinuid aprillis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Helje Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,55.