Nime Helje nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helje 343 naisel. Helje on populaarsuselt 411. naisenimi.

Vanim Helje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Helje on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Helje vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,39.

Kõige rohkem on eesnimega Helje sündinuid aprillis, kokku 42.

Kõige populaarsem on eesnimi Helje Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,31.