Nime Heljo nimepäev on 31. mai.

Eesnime Heljo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heljo 253 naisel. Heljo on populaarsuselt 480. naisenimi.

Vanim Heljo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Heljo on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Heljo vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,09.

Kõige rohkem on eesnimega Heljo sündinuid jaanuaris, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Heljo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,12.