Nime Heljo nimepäev on 31. mai.

Eesnime Heljo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Heljo 272 naisel. Heljo on populaarsuselt 455. naisenimi.

Vanim Heljo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Heljo on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Heljo vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,77.

Kõige rohkem on eesnimega Heljo sündinuid jaanuaris, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Heljo Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,30.