Nime Helju nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helju statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helju 1043 naisel. Helju on populaarsuselt 180. naisenimi.

Vanim Helju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Helju on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Helju vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 83,46.

Kõige rohkem on eesnimega Helju sündinuid märtsis, kokku 103.

Kõige populaarsem on eesnimi Helju Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,70.