Nime Helju nimepäev on 31. mai.

Eesnime Helju statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helju 1106 naisel. Helju on populaarsuselt 176. naisenimi.

Vanim Helju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Helju on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Helju vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 88,90.

Kõige rohkem on eesnimega Helju sündinuid märtsis, kokku 112.

Kõige populaarsem on eesnimi Helju Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,92.