Nime Hella nimepäev on 18. august.

Eesnime Hella statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hella 63 naisel. Hella on populaarsuselt 1035. naisenimi.

Vanim Hella on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hella on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Hella vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,25.

Kõige rohkem on eesnimega Hella sündinuid oktoobris, kokku 9.