Nime Helle nimepäev on 18. august.

Eesnime Helle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helle 1997 naisel. Helle on populaarsuselt 82. naisenimi.

Vanim Helle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helle on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Helle vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 75,40.

Kõige rohkem on eesnimega Helle sündinuid märtsis, kokku 206.

Kõige populaarsem on eesnimi Helle Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,68.