Nime Helle nimepäev on 18. august.

Eesnime Helle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helle 2038 naisel. Helle on populaarsuselt 81. naisenimi.

Vanim Helle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helle on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Helle vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 79,72.

Kõige rohkem on eesnimega Helle sündinuid märtsis, kokku 209.

Kõige populaarsem on eesnimi Helle Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,71.