Nime Hellen nimepäev on 18. august.

Eesnime Hellen statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hellen 50 naisel. Hellen on populaarsuselt 1165. naisenimi.

Vanim Hellen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hellen on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Hellen vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,32.

Kõige rohkem on eesnimega Hellen sündinuid jaanuaris, kokku 8.