Nime Helli nimepäev on 18. august.

Eesnime Helli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helli 41 naisel. Helli on populaarsuselt 1291. naisenimi.

Vanim Helli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helli on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Helli vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,70.

Kõige rohkem on eesnimega Helli sündinuid mais, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Helli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,00.