Nime Helma nimepäev on 7. mai.

Eesnime Helma statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helma 34 naisel. Helma on populaarsuselt 1413. naisenimi.

Vanim Helma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 50–54.

Helma on keskmiselt 81 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Helma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,91.

Kõige rohkem on eesnimega Helma sündinuid aprillis, kokku 7.