Nime Helme nimepäev on 7. mai.

Eesnime Helme statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helme 103 naisel. Helme on populaarsuselt 787. naisenimi.

Vanim Helme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Helme on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Helme vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,46.

Kõige rohkem on eesnimega Helme sündinuid jaanuaris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Helme Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,71.