Nime Helmi nimepäev on 7. mai.

Eesnime Helmi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Helmi alla viiel mehel ja 402 naisel. Helmi on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 374. naisenimi.

Vanim Helmi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Helmi on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Helmi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,24.

Kõige rohkem on eesnimega Helmi sündinuid augustis, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Helmi Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,65.